www.HYDROSPOR.CZ

Společnost  

disponuje  

dostatečným  

kádrem

kvalifikovaných      

pracovníků,      

dílenskými

prostory  

s  

potřebným  

strojním  

vybavením  

a

moderní  

technikou  

potřebnou  

pro  

realizaci  

i

těch     

nejnáročnějších     

staveb     

v     

oboru

činnosti.

Vzhledem   

k   

naší   

specializaci   

jsou   

našimi

zákazníky     

především     

vodohospodářské

společnosti  

a  

obce  

provozující  

vodovody  

a

kanalizace.

Jedná  

se  

zejména  

o  

Ostravské  

vodárny  

a

kanalizace  

a.s.,  

Severomoravské  

vodárny  

a

kanalizace   

Ostrava   

a.s.,   

Magistrát   

města

Ostravy a podobně.

Od    

vzniku    

firmy    

neustále    

roste    

počet

pracovníků, až na nynějších 57.

Po   

získání   

certifikace   

se   

projevuje   

větší

zájem     

investorů     

o     

naši     

práci,     

proto

předpokládáme     

další     

zvyšování     

počtu

pracovníků.

Společnost   

disponuje   

funkčním   

a   

účinným

systémem     

jakosti,     

který     

je     

pracovníky

dodržován.    

Systém    

jakosti    

je    

pravidelně

kontrolován  

a  

je  

vhodný  

pro  

udržení  

potřebné

důvěry zákazníků.

Společnost      

Hydrospor      

nabízí      

výstavbu

inženýrských  

sítí  

se  

zaměřením  

na  

vodovod  

a

kanalizaci,    

rekonstrukce    

stávajících    

řádů,

ručně  

i  

rypadly  

provádí  

zemní  

práce,  

zajišťuje

rozbrušování   

vozovek   

a   

betonových   

ploch

bouracím     

hydraulickým     

kladivem,     

řezání

vozovek    

a    

betonových    

ploch,    

dále    

pak

odstraňování       

poruch       

a       

havárií       

na

kanalizačních    

řádech,    

revize,    

kontroly    

a

údržbu         

vodohospodářských         

zařízení,

vodárenské  

a  

instalatérské  

práce  

i  

projekční

činnost v oblasti vodovodních řádů a přípojek.

V oblasti vodohospodářských staveb máme již dlouholeté zkušenosti a proto jsme zavedli a používáme systémy řízení

společnosti v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

© Hydrospor, spol. s r.o. 2018

Veškeré svěřené zakázky provádí společnost komplexně, od zahájení

výstavby, přes montáže až po závěrečné terénní úpravy.

Last update: 20.05.2018