www.HYDROSPOR.CZ
© Hydrospor, spol. s r.o. 2018
Last update: 20.05.2018

Atletická hala Vítkovice

Rekonstrukce odlehčovací stoky

GALERII OTEVŘETE KLIKNUTÍM NA IKONU.

ČOV a kanalizace v obci Pustá Polom

Frýdek-Místek

rekonstrukce kanalizace

ul. Lískovecká , II. etapa

Inženýrské sítě Hrabová

odlehčovací stoka OS1A

Oprava vodovodu Poruba

7. obvod, HTP + DTP

Bohumín

Rekonstrukce kanalizace ul. Dělnická

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

ul. Zengrova – I.etapa

Splašková kanalizace

Dolní a Horní Ludgeřovice

Seznamte se s naší prací i na snímcích z jednotlivých investičních akcích, které jsme v posledních letech v kraji realizovali.