www.HYDROSPOR.CZ

REFERENCE OD NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ

© Hydrospor, spol. s r.o. 2018
Last update: 20.05.2018

Splašková kanalizace

Dolní a Horní Ludgeřovice

Vodohospodářské stavby pro

OVAK a.s. a Statutární město Ostrava

ČOV a kanalizace

v obci Pustá Polom

Vodohospodářské stavby pro

společnost EUROVIA a.s.
Počet invest. akcí: 11 Realizace: 2010 - 2015 Celkový objem inv. akcí: 161.346 tis. Kč
Počet invest. akcí: 7 Realizace: 2010 - 2014 Celkový objem inv. akcí: 29.938 tis. Kč
Realizace: 2012 - 2013 Objem inv. akce: 28.884 tis. Kč
Realizace: 2012 Celkový objem inv. akcí: 28.302 tis. Kč
Od roku založení společnosti v roce 1992 jsme urazili dlouhou cestu. Celých 23 let usilujeme o maximální kvalitu práce k plné spokojenosti našich zákazníků. Množství pozitivních referencí mluví za nás.